Äänimerkki

  • Uffe 

Pyro ja Ilotulitustaiteen Edistämisyhtisö on sopinut jäsenyritystensä kanssa uuden merkinnän käyttöönotosta kulutajatuotteissa nimeltä “Äänimerkki”. Merkin tarkoitus on auttaa ostajaa valitsemaan kuhunkin tilanteseen ja paikkaan sopivat ilotulitteet.

Äänimerkki kertoo kuinka äänekäs/hiljainen kukin ilotulite on. Äänimerkissä on väriasteikko ja osoitin joka kertoo ilotulitteen äänitason. Asteikon alapäässä on hiljaisimmat ilotulitteet, yläpäässä äänekkäimmät.  Valitse veihreät tulitteet jos haluat varjella ympäristöä.  

Muista että Desiibeliasteikko jota köytetään äänenpianeen ilmaisemiseksi ei ole suoraviivainen asteikko vaan ns logaritminen.  Alimman tason 80dB ja ylimmän tason välinen äänitehon ero on itse asiassa  10.000-kertainen, mutta ihmisen korva toimii kuitenkin myös logaritmisesti, eli emme koe eroa niin suurena. Mutta 120sB.n ääni kuuluu häiritsevänä hyvin paljon kauemmas kuin 80dB:n tasoinen ääni. Eli jos naapuri häirintyy ilotulitteiden ammunnasta – hanki vihreämät tuottet.  

 

Kaikki ilotulitteet testataan valmistuserittäin tehtaalla. Jos ilotulitteen äänitaso on yli 120dB niin koko valmsituserä hylätään, koska korkein sallittu äänipaine EU standardeissa on ilotulitteelle on 120dB.

Mittaukset tehtaalla tehdän vakiomenetelmin. Voi ajatella että mitattu äänenpaine vastaa suurin piirten sitä mitä ampuja kokee sytyttäessään iltulitteen. Yleisä seisoo kuitenkin kauempana, jolloin äänenpaine on pienempi. 

Äänimerkki tulee käyttöön vuodesta 2019, ja tulee olemaan aikanaan kaikissa isoimmissa tuotteissa.

Avainsanat: